Hva er Gerontologi?


Gerontologi er studiet av aldring og hva som skjer med oss mennesker når alderen begynner å sette spor. Gerontologi er et tverrfaglig emne som omfatter en rekke ulike emner, alle relatert til aldringsprosessen. Innen gerontologi ser man ikke bare på de fysiske og mentale endringer et menneske går gjennom, man ser på alle faktorer som kan påvirke vår helsesituasjon. Det vil si at man i tillegg til de fysiske endringene i kroppen ser på den sosiale og økonomiske situasjonen mennesker befinner seg i. Sosiale endringer i løpet av en persons liv spiller også en viktig rolle. Ettersom vi mennesker blir eldre kan endringen vi opplever i kroppen og livet forøvrig være dramatiske. De fysiske endringene er vi alle forberedt på, vi vet at jo eldre vi blir jo mer sliten blir kroppen. Det er bare slik det er. Men hva vet vi egentlig om hvordan vår sosiale, økonomiske og mentale situasjon påvirker vår alderdom og sykdommer relatert til å bli eldre? Det er dette gerontologi ønsker å finne svar på.

 

Betydning av studiet

Mange mener at gerontologi vil bli mer og mer viktig i årene som kommer. Skal vi kunne behandle eldre mennesker og de plager som kommer med alderdom, er det avgjørende at vi forstår de som er aldrende nå slik at vi kan planlegge for fremtiden og den eldrebølgen forskere mener vi har foran oss. Desto bedre vi forstår de eldre og hvilke faktorer som spiller inn på deres liv, desto bedre kan vi utdanne vårt helsepersonell og tilby bedre støtte for pårørende av eldre og syke. En rekke forskere har de siste årene pekt på det faktum at skal man forvente at mennesker skal være aktive i arbeidslivet lengre, trenger vi bedre forståelse av deres situasjon. Kunnskap er også avgjørende for å utvikle planer og kampanjer rettet mot eldre mennesker, så vel som å kunne tilby tjenester som kan være viktig for dem. Ser man på alle disse faktorene samlet er det kanskje ikke så rart at mange hevder at gerontologi er det viktigste studiet vi kan gjennomføre.

 

De gamle blir eldre

Ifølge et studie gjennomført ved Wichita State University i USA vil de eldre representerer den raskest voksende delen av befolkningen de neste 15 årene. Studiet ved Wichita State University antyder at innen år 2030 vil eldre mennesker utgjøre mer enn 20 prosent av befolkningen. Undersøkelsen bygger dermed opp under det norske forskere har sagt i mange år. Setter man sin lit til dette overslaget, er det lett å skjønne hvorfor gerontologi er viktig. Ikke bare for å forstå de eldre bedre, men for at vi som samfunn bedre skal skulle kunne takle det trykket en slik utvikling vil sette på samfunnet som helhet.

 

Studiet

Selv om vi begynner å forstå hvor viktig gerontologi kan vise seg å være i fremtiden er det fortsatt et relativt nytt studie. I Norge i dag er det bare ett universitet som tilbyr studiet. På verdensbasis er det bare 4. Med unntak av universitetet på Gjøvik må man i dag over dammen til USA om man skal studere gerontologi. Ved universitetet på Gjøvik kan man oppnå bachelorgrad i gerontologi, men ønsker man en mastergrad må man sette nesen mot USA.

Studenter som velger å studere gerontologi, vil lære om en lang rekke faktorer som er viktig for enkeltpersoner, familier og verden for øvrig. Bachelor-og masterstudenter i gerontologi vil kunne hjelpe folk forberede seg for yrker innen sosiale tjenester, næringsliv, myndigheter og helsevesenet. Gerontologi vil også kunne forberede personer for yrker innen forskning og utdanning. Enkelte personer som studerer gerontologi vil gå inn i jobben med friske, eldre personer som er i stand til å opprettholde en selvstendig livsstil, mens andre vil jobbe med dem som har helseproblemer og andre begrensninger som gjør at de krever spesiell omsorg og hjelp i et evig utviklende samfunn.

 

Privacy Policy