Hva er demens?


Demens er en raskt voksende sykdom som angriper eldre mennesker. Det vanligste kjennetegnet på demens er alvorlig hukommelsessvikt. Andre kjennetegn på sykdommen er at de som angripes gradvis opplever kognitiv svikt som gjør det vanskelig for dem å mestre hverdagen. Av alle demensrelaterte sykdommer er alzheimers sykdom den vanligste typen.

 

Hva er demens?


Demens er en medisinsk fellesbetegnelse for en rekke hjernesykdommer som fører til kognitiv svikt. Som sykdom inndeles demens i grader av lett, moderat eller alvorlig. Årsakene til demens er mange, men den vanligste årsaken til demens er at man får alzheimers sykdom. Andre vanlige typer demens som er å anse som vanlige er vaskulær demens og Lewy legeme-demens. Vaskulær demens rammer personer som har dårlig blodforsyning i hjernen, også kjent som åreforkalkning. Demens er en sykdom og selv om mange tror det, er det ikke en vanlig del av å bli gammel. Demens kan i meget spesiell tilfeller også angripe unge mennesker, selv om vi forbinder det mest med eldre personer.

 

Symptomer


Symptomer på demens er ikke alltid like enkle å se. Det starter som oftest med økende glemsomhet, men glemsomhet i seg selv kan ha mange årsaker. Stress er ofte årsaken og kan i enkelte tilfeller føre til feildiagnosering. I de tilfeller der en person er rammet av demens vil man ofte se at de oftere og oftere glemmer små enkle ting som de tidligere aldri ville glemme. Det kan være at de glemmer hvor bilen som står i garasjen er parkert, eller at de ikke husker hva de gjorde eller samtaler de hadde dagen før. Ettersom sykdommen skrider frem vil orienteringssansen svekkes, og personen kan gå seg vill eller ha lett for å bli forvirret av sine omgivelser. Når sykdommer har tatt over for fullt, vil personer som er angrepet glemme hvordan de gjennomfører viktige, hverdagslige ting som å tilberede måltider, kle på seg eller gå på toalettet. Mange pasienter opplever at de ikke kjenner igjen sine nærmeste familiemedlemmer, de blir ofte lett irritert og aggressive. Søvnmønsteret til personer kan også endres i så stor grad at de ender opp med å sove på dagtid, og tilbringe hele natten våken. I virkelig ille tilfeller kan sykdommen forårsake hallusinasjoner.

 

Behandling


Demens er dessverre en av de få sykdommene vi i dag ikke har noen form for behandling for. Sykdommen kan ikke helbredes, men det finnes medisiner som gjør livet til enkelte pasienter enklere. De senere år er det utviklet en rekke legemidler for å hjelpe personer med kognitiv svikt. Hovedgruppene av medikamenter kalles kolinesterasehemmere og NMDA reseptorantagonister. Nyere forskning viser at legemidlene kan hjelpe noe mot hukommelsessvikt og bedring av pasientens funksjonsnivå, men legemidlene hjelper ikke alle, og virkningen er ofte beskjeden. For mange pasienter blir bivirkningene for mye. Kvalme, diare og nedsatt appetitt hos en person som lider av demens kan ofte gjøre hverdagen ennå verre, for både pasient og de pårørende.

Personer som opplever moderat demens kan i enkelte tilfeller aktivisere med ord- eller nummerspill som sudoko, trening med penger, eller ved å se på bilder av berømte ansikter. Denne behandlingen kalles kognitiv stimulering og kan hjelpe pasienten holde sykdommen på avstand. For at personen skal føle seg mest mulig inkludert i hverdagen kan omsorgspersoner be dem snakke om personer på familiefotografier, spille spill sammen med dem, eller legge puslespill. Bor personen fortsatt hjemme kan en stor kalender eller tavle brukes til å minne personen på hva som skal skje i løpet av dagen, og hva som skjedde dagen før. Denne tilnærmingsmåten kalles virkelighetsorientering og kan også hjelpe både pasient og de pårørende takle sykdommen bedre i hverdagen.

 

Privacy Policy