Demens med Lewy-legemer

Demens med Lewy-legemer skyldes oppsamling av protein i hjernen. De vanligste symptomene på demens med Lewy-legemer er stivhet i armer og ben, treghet i bevegelser, synshallusinasjoner og vrangforestillinger. Mange pasienter opplever å bli ekstremt mistenksomme, selv mot sin nærmeste familie. Demens med Lewy-legemer og alzheimers sykdom har en rekke likhetstrekk, men siden det er ulike proteiner som rammer ulike steder i hjernen enn det som er typisk ved alzheimers sykdom, er demens med Lewy-legemer klassifisert som en egen sykdom.

Årsaker til demens med Lewylegemer

Dessverre er det med demens med Lewy-legemer som det er med mange andre typer demens, vi vet lite om hvorfor demens med Lewy-legemet oppstår. Forskning så langt viser at det ser ut til å være helt tilfeldig, men gener kan spille en rolle. Forskere har ennå ikke klart å skille ut de gener som eventuelt er årsak, så man kan ikke si noe for sikkerhet på nåværende tidspunkt. En del rapporter og nyere funn viser at det kan dreie seg om mange ulike gener som hver gjør sitt for å bidra til sykdommen.

 

Symptomer og diagnose

For at en lege skal kunne fastslå at det er Demens med Lewy-legemer det er snakk om, må først de generelle kriterier for demens være oppfylt. Det vanligste kjennetegnet på demens er alvorlig hukommelsessvikt. Andre kjennetegn på sykdommen er at de som angripes gradvis opplever kognitiv svikt som gjør det vanskelig for dem å mestre hverdagen, periodevise synshallusinasjoner og vrangforestillinger For at diagnosen Demens med Lewy-legemer skal kunne gis må det også være tegn på sykdommen i hjernen, slik som lammelser, utslag på reflekser eller lignende. Hukommelsessvikt er en del av symptombildet, men oftest på en annen måte enn ved alzheimers sykdom. Det er også typisk at man tidlig i forløpet av sykdommen får sviktende evne til å planlegge, koordinere, regulere, iverksette og gjennomføre sammensatte mentale operasjoner, samt at orienteringsevnen påvirkes. Tendenser til å falle og svingende bevissthet kan også forekomme. Symptomene kan ligne både på alzheimers sykdom og på parkinsons sykdom. Symptomene kan variere ofte fra dag til dag, og i løpet av dagen. Drøyt 15 prosent av de som har demens får diagnosen demens med Lewy-legemer  De fleste som får demens med Lewy-legemer er i aldersgruppen over 70 år.

 

Store hukommelsesproblemer, mestringssvikt og språkproblemer er ikke alltid til stede tidlig i sykdomsforløpet med demens med Lewy-legemer, men det blir som ved andre typer demens mer fremtredende etterhvert. Noe av det mest typiske ved demens med Levy-legemer er at symptomene varierer mye og ofte. Symptomer kan vise seg som akutte endringer i bevissthetsnivå og oppmerksomhet. En person med demens med Levy-legemer kan plutselig bli fjern, desorientert og døsig, slik at evnen til kommunikasjon påvirkes i betydelig grad. Det kan relativt plutselig gå over og vedkommende fremstår igjen som våken og kontaktbar, uten av personen selv vet hva som har skjedd. De motoriske symptomene ved demens med Lewy-legemer er veldig like de man ser hos pasienter med parkinsons sykdom. Langsomme bevegelser, skjelvinger i hender og kropp samt stivhet i kroppen er alle symptomer ved både Demens med Lewy-legemer og parkinson sykdom. Personer med demens med Lewy-legemer opplever veldig ofte urolig og forstyrret søvn. Illusjoner og synshallusinasjonene er for mange et plagsomt symptom. Utfordringen for personen selv og de rundt, er ofte knyttet til disse nettopp disse symptomene. Verst er det ofte for de pårørende som ikke ser anfallet komme og kan lite gjøre for å hjelpe vedkommede.

 

Behandling


Det finnes i dag ikke medisiner som kan behandle eller kurere demens med Lewy-legeme. Medisiner mot parkinson kan hjelpe mot de mest typiske parkinson-symptomene. Enkelte pasienter har også nytte av medisiner som gis til pasienter med alzheimers sykdom. Det er viktig å vite at antipsykotiske medisiner kan øke parkinson-symptomene og være direkte farlig for personer som har demens med Lewy-legemer.

 

Privacy Policy